Working Holiday on Otaru Project

WHOOP it up!「もりのきヘルパー's Blog」

小樽魅力

2016.07.06 Wednesday | by shizu#195

                         JUGEMテーマ:日常

小樽是浪漫的港口小鎮

最美麗的不只是運河

今天拜訪了塩谷與小樽築港

塩谷有數隻船隻停泊

一家人在沙灘上搭帳棚戲水

岸邊青藍的海水裡佈滿著褐色的海藻

度過了一個両隶鐫彭下午

 

小樽築港

購物與景色並存

從JR站出來印入眼簾的是充滿現代感的設計

往海岸一走

伴隨著皸畫霹麺縞訶是幾列排的遊艇

豐富了整個景色構圖

 

2016/7/6   

 

Hello!

2016.07.05 Tuesday | by shizu#195

Hello!

MorinoKi Helpers (whooper #195)

Shizu-chan from Taiwan.